Evropski sklad za regionalni razvoj

Şirket Adı

Hakkında

Slovenya' da

1992 yılında kurulan yazılım şirketi

Şirketin adının kökeni

Arahne (Slovence Arachne ) eski bir Yunan dokumacının adıydı ve bu onun hayatı hakkında bir hikaye:

Arahne, mitolojide Örgü Masalı ile ünlü Lidyalı kız.
Tanrıça Athena'dan daha üstün bir dokuma yeteneğine sahip olduğunu iddia ederek Athena'yı kızdırır. Athena, Arahne'yi uyarmak için yaşlı bir kadın kılığına girerek Arahne'ye tanrıları kızdırmamasını öğütler. Arahne hiç aldırmaz ve Athena'dan kat kat güzel dokuduğunu tekrar dile getirerek bir dokuma yarışması olsa şüphesiz kazanacağını söyler. Athena yaşlı kadın görüntüsünü bırakır ve yarışma başlar. Athena, Atina (Athens) kentine kendi adını verdiren Poseidon'u yendiği savaşın bir sahnesini dokur. Arahne ise Zeus hakkında bir dokuma yapar: Zeus'un Ledayla, Europa'yla ve Danae'yle Hera'yı aldatan sahneleri. Athena, Arahne'nin dokumasının kusursuz olduğunu kabul eder ama konu seçimi onu çok kızdırır. Sinirden kendini kaybederek, onun dokumasını yok eder ve ona saldırır. Arahne karşısındakinin Athena olduğunu anlar ve çok utanır. Arahne kaçar ve kendini asar. Athena, Arahne'ye acır ve onu bir örümcek şeklinde geri getirir.
HİKAYESİ
Hikayesi Athena insanların yaptığı bütün sanatların ve işlerin, özellikle kadınların yaptıkları ince nakışların işlemelerin koruyucusu idi. Hera'nın gelinliğini kendi elleri ile hazırlamıştı. Bu gibi işlerde oldukça başarılı olan Yunan kadınlar sanatlarını Athena'yı çalışırken seyrederek öğrendiklerini, onun öğütlerini dinlediklerini söyleyerek övünürlerdi. Fakat iyi kalpli yumuşak Athena'nın da zaman zaman öfkeye kapılıp kalp kırdığı, intikam aldığı olurdu.
Efsaneye göre Lydialı güzel bir kız olan Arakne gergef işlemekte, oya yapmakta o kadar başarılıymış ki arada sırada Nympha'lar bile, ormanlardan ve su başlarından ayrılarak onu izlemeye gelirlerdi. Bir gün periler ona bu güzel sanatı "Bu kadar hoş gergef işlemeyi sana Zeka Tanrıçası mı öğretti" diye sordular. Arakne ise "O kim benimle boy ölçüşebilir, ben bu işte herkesi hatta Athena'yı bile geride bırakırım " diye karşılık verdi.
Athena bütün bunları duymuştu. İhtiyar bir kadın şekline girerek Arahne'nin yanına geldi. "Kızım " dedi " İhtiyarlık insana yalnız keder ve üzüntü getirmez, tecrübe de getirir. Öğütlerimi yabana atma, evet sen sanatında çok başarılısın, bütün kadınları, kızları geçebilirsin fakat bir tanrıçanın gücü, sanatı her şeyin üstündedir. Kendini o kadar büyük görme.
"Ben gurura kapılmıyorum, kendimi büyük görmüyorum, gerçeği söylüyorum. İsterse Athena gelsin, ben onunla da yarışa girerim" dedi.
"İşte geldi" diyerek zeka tanrıçası ihtiyar kadın şeklinden çıktı ve kendi tanrısal görüntüsüne büründü. Bunun üzerine, "Sen ölmeyeceksin fakat benimle boy ölçüşme cesaretini gösterdiğin için hayatını ağ üstünde asılı olarak geçireceksin" diyerek Arahne'yi bir örümceğe çevirdi. Bu nedenle Arahne, Athena'yı ve Athena'nın çocuklarını asla kendi çocuklarının rahat bırakmayacağımı söyleyerek onu lanetlemiş. Bu yüzden Athena melezleri örümceklerden çok korkar. Ve örümceğin ağ örmesini Arahne'den aldığı anlatılır.
.
.
.

Kaynak : https://tr.wikipedia.org/wiki/Arakne