Evropski sklad za regionalni razvoj

DERSLER

ArahWeave ile İlave atkılı kumaş

 

 

 

Bu derste, kompleks bir extra atkılı (lanse) kumaşın nasıl yapılacağını açıklayacağız. Bazı tarihi açıklamalar ile başlayalım.

Bu çalışmada ilk kez 1883' te yayınlanan, Friderich Fischbach' ın “Ornamente der Gewebe”adlı kitabından alınan bir deseni (renk palet numarası 10) kullanacağız.
extra wefts fabric
Fiscbach bunun 12 yy ait bir Sicilya-Arap modeli olduğunu söyler. İşin garibi, aynı örnek 1877 de Paris' te yayınlanan başka bir kitapta (M. Dupont-Auberville “L’Ornament des Tissus”) görünür.
extra wefts fabric
Dupont-Auberville bu örneğin 13 yy ait, gerçek Fars modellerinden sonraki Sicilya yapımı olduğunu iddia eder. Bu özellik IX renk paletinin üstünde belirtilmiştir.

We have reproduced two details for your enjoyment. It seems that the top (Fiscbach) version is closer to “original”, since on the bottom (Auberville) picture, the lion seems to have mutated into a goat, and we have lost the fancy junction between the circles. We use this sample to remind ourselves of a couple of things: in textile design, the notion of originality is quite shady – copying, borrowing, stealing – is the norm, not the exception. But you can not copy the quality, at least not without a considerable expense. Let us hope to see the return of the days, when customers were able to recognize the quality, and were not just blindly following brand names, thus demonstrating their ignorance. Secondly, we see that patterns are able to spread across cultures like a virus. The stylized Arabic script was fashionable even at the height of the crusades. In those times, Europeans were the poor peasants, trying to copy the “superior cultures” of the East. And we have never paid any royalties 😉

Tarihi açıklamalar bitti.

İlk önce bu örneği basit bir damask gibi geliştireceğiz. Daha sonra renkli ekstra atkılarla süsleyeceğiz. Taralı (scan) bir görüntüyle başlayalım ve renk sayısını sadece ikiye indirelim. Görüntünün imajı, çözgü/atkı sıklıkları ve istenen desen boyutuna göre hesaplanmalıdır. Çözgü sıklığı olarak 64 tel/cm, atkı sıklığı olarak 34 tel/cm alacağız.
extra wefts fabric

Damask için sadece iki renk kullanırız: biri çözgü ve diğeri de atkı efekti için. Üstelik iki renkli bir jakar görüntüsünü çizmek daha kolay ve daha hızlıdır. Daha fazlasına ihtiyacınız olursa, ArahPaint' tekienk ile doldur aracını kullanabilirsiniz ve birkaç saniye içinde yeni bir düzen elde edebilirsiniz ArahPaintTaralı görüntünün çizim ve temizlenmesini kaydetmiyeceğiz, bunu şimdi yapabilmelisiniz. ArahWeave' programını açın. Örgü > Jakar dönüşümü'nü seçin. Görüntüyü, Jakar dönüşüm penceresinden Görüntüler > Görüntü yükle'yi seçerek yükleyin. Herbir renk için uygun bir örgü seçin ve Tamam' a tıklayın.
extra wefts fabric

Program seçilen örgülerle renklerin yerini değiştirecek ve bir jakar örgü meydana gelecektir. İki örgü ile basit bir kumaş elde edersiniz: çözgü ve atkı saten efekti.
extra wefts fabric

Ve simülasyon da burada....
extra wefts fabric

Bu kumaşın çok sönük olduğuna karar verdiyseniz, ekstra atkılar kullanarak onu çok çekici yapabilirsiniz. Bu demektir ki renk efektine ihtiyacımız olan yerlerde birkaç atkı kullanacağız. Bu teknik, regülatör kullanmamızı gerekli kılar. Regülatör aktif olduğunda çözgü levendi ilerlemez ve o noktada atkı sıklığı ikiye katlanır. Şüphesiz örgüler de uygun olmalıdır – uygun örgüler kullanarak üstteki atkılardan biri diğerinin üzerine çıkarılmalıdır. Örneğin atkı atılırken atkı sateni yukarıda, çözgü sateni arkada olmalıdır. Her iki atkı için de bezayağı örgü kullanırsanız, iplikler üstteki boşluğu kapmak için yarışacak ve siz istenen sıklıkta dokuma elde edemezsiniz.

ArahWeave' yi açın ArahPaintgörüntüyü yükleyin, “renkle doldur” aracını seçin ve zeminden farklı bir renge sahip olacak olan resim detaylarında renk değiştirin. Daha sonra jakar dönüşüm penceresinden görüntüyü yükleyin. Dönüşüm tipi olarak İlave atkılar' ı seçin; pencerenin sol altında bir seçim butonudur. Bu kumaşta, biri zemin diğer ikisi kırmızı ve yeşil ekstra atkılar olmak üzere üç farkı atkı kullanacağımız için Sistem' i 3 e getirin. Bir önceki kumaşta olduğu gibi aynı örgüleri kullanacağız. Atkıların kumaşın arka yüzeyinde bağlanması için temel atkı örgüsünden daha uzun atlamalara sahip bir örgü seçmelisiniz. Saten 40 iyi çalışacaktır, böylece çözgüde yüksek sıklığa sahip olabiliriz. Her bir renk için olan üç örgünün manasını da açıklama ihtiyacı duyuyoruz: İlk sırada zemin atkısı için olan örgülerimiz var, bir sonraki sıra ilk ekstra atkı örgüsünü gösterir ve son sıra da ikinci ekstra atkı sırasını gösterir.
extra wefts fabric

Tüm örgüleri yükleyip tüm parametreleri ayarladıktan sonra Tamam' a tıklayın , böylece tam jakar örgüsünü elde edeceksiniz. Program atkıları 3 ile çarpacaktır, fakat gerekli olmayan yerlere örgü koymayarak yeterince şık olacaktır. Bu sebepten, kumaşın eni boyunca yüzen gereksiz atkıları kaldırmak zorundayız. Bu fonksiyon Örgü > Düzenle > Jakar > Fazla çözgüleri/atkıları iptal et' tir (yada Jakar dönüşümü  penceresinde bu  kona tıklayın). Bu aşamada nihai örgü boyutuna ulaşmış olacaksınız. Program doğru atkı raporunu otomatik olarak yazar ve gerekli yerlere regülatör koyar.
extra wefts fabric

Genellikle, örgü seçiminiz iyi ise uzun atlamaları düzeltmek için çok zaman harcamak zorunda kalmazsınız. Regülarörlü atkıların kullanıldığı kısımlardaki uzun çözgü atlamalarının boyu, ekstra atkıların olmadığı zemin kumaşı bölgesindeki uzun çözgü atlamalarının boyu ile aynı olmadığını unutmayın.

Şimdi sarı ve kırmızı olmak üzere iki ekstra atkılı bir kumaşa sahipsiniz. Daha ilgi çekici bir kumaş yapmak için sabit zemin atkısını daha kompleks bir atkı raporuyla değiştirebilirsiniz. Atkı raporunu, Çözgü ve atkı raporlarını düzenle penceresinde yeni bir rapor yazarak değiştirebilirsiniz. Diğer bir yol, Çözgü ve atkı raporlarını düzenle penceresinden bir atkı rengi seçip sol fare tuşuyla onu kumaşa dahil etmektir. Fare imlecinin şekli ve rengi kumaş penceresinin üzerinde bir mekiğe dönecektir. Herhangi bir atkı ipliğine tıkladığınızda o atkı seçilen renge dönecektir. Basılı tuttukça çizmeye devam edecektir. Kumaş eş zamanlı olarak değişecek ve karmaşık çözgü ve atkı raporları otomatik olarak çizilecektir. Çözgüleri değiştirmek için aynı işlemi uygulayabilirsiniz, tek fark farenin imleci bobin şeklini almasıdır.
extra wefts fabric

İplik düzensizliği sebebi ile yol (şerit) oluşumundan kaçınmak için, zemin atkısını (a) birkaç bobinden besleyebilirsiniz. Araçlar > Ayır/birleştir atkı'ya tıkladıktan sonra, bu başlıkta bir pencere çıkacaktır. İplik sırasını adefolarak girerseniz ve sadece a ipliği kullanılıyorsa, atkı raporu a ipliği adefiplikleri arasında eşit dağıtılacak şekilde, yeniden yazılacaktır. Bu fonksiyonu diğer atkılar için de kullanabilirsiniz.
extra wefts fabric

Kumaştaki ilk ipliğin a, ikinci ipliğin  b  vs.. şeklinde belli bir düzende sıralanmış ipliklere sahip olmak istiyorsanız  Çözgü ve atkı raporlarını düzenle  penceresinde sağ üstte bulunan  Sırala  tuşuna tıklayın. İplikler yerlerini değiştirecek ve çözgü/atkı raporu otomatik olarak yeniden yazılacaktır.
extra wefts fabric

Simülasyonu elde etmek için, Doku sıklığının ayarı > Teknik veriden alınan sıklık  işaretlenmeli ve Kumaş > Tüketim' deki parametreler doğru girilmelidir.
extra wefts fabric

Kumaşın arka yüzünü kontrol etmek için  Kumaş > Ters çevir' fonksiyonu aktif hale getirilmelidir.
extra wefts fabric

Şimdi örneğinizi dokuma için hazırlamak zorundasınız. Örgü > Üretim için kartları kaydet' i seçip, jakar ve tezgahınıza göre gerekli düzenlemeleri yapmalısınız. Tezgahınızın özelliklerine göre doğru kanca sayısını ve doğru bit' te regülatör ile Atkı baytı ' nı girdiğinize emin olun.
extra wefts fabric

Herşeyin yerli yerinde olduğunu kontrol için, kaydetmeden önce kartların ön görünüşünü kontrol edebilirsiniz. Bu çalışmada renkli ön görünüm kullanıyoruz böylece onu daha kolay anlayabileceğiz. Dosyanın sonunda gri arka zeminde, atkı değişimi ve regülatörü Üretim için kartları kaydet penceresinde belirtilen yerlerde görebiliriz. Fildişi zemin atkısını a, b, c, d olarak, yeşil atkıyı f, g olarak, kırmızı atkıyı sadece e olarak ayırdık. Bu harflerin herbiri için ayrı bir atkı seçici kullanılacaktır. Grosse' nin özellikleri gözönüne alınınca regülatör üçüncü ardıl noktadadır. Sizin tezgahınız farklı bir plan gerektirebilir. Dikkatli gözlemciler diğer küçük bir hususiyeti farkedeceklerdir – regülatörün aktif olduğu yerlerde kenar uzatılmış olacaktır: Bu yolla ekstra atkıların kenara girebileceğinden emin oluruz.
extra wefts fabric

Hepsi bu kadar !