Evropski sklad za regionalni razvoj

DERSLER

Haydi fil coupe ile coşalım

 

 

 

fil coupe' un manası nedir? Fransızcadan kelimesi kelimesine çevrildiğinde “kesik iplikler” manasına gelir. Herşey bir örnekle daha kolay anlaşılmış olacaktır. Numune kumaş, G&M Gunetti (Chieri, Italy) tarafından dizayn edilip üretildi. Bu kumaşın ön yüzüdür:
fil coupe tutorial

Ve bu kumaşın arka yüzüdür:
how to make fil coupe

Kumaşın arkasındaki uzun atlamalar özel bir makine ile kesilir. Yukarıdaki örnekte henüz kesilmemiş bazı iplikleri görüyorsunuz. Genellikle kesilmek istenen iplikler kaldırılıncaya kadar, kumaşın kesim makinesinden birkaç kez geçmesi gerekir. İlk bakışta, bir kimse “ Bu kolaydır – ekstra atkılı bir dizayndır ve arka bağlantı örgüsü tamamen uzun atlamalardan oluşur ! “ diyebilir.

Eğer bunu demediyseniz, biz size şimdi ilk tavsiyemizi verebiliriz: Ekstra atkıları ve regülatörü tam olarak anlamayan fil-couple ile birşey yapamaz. Regülatörün ne yaptığı ile ilgili bir şüpheniz varsa, ilave atkılar dersini tekrar okuyun (ve uygulayın). Fil-coupe' nin tüm kompeksliğini bir derste anlatacak olursak tamamen şaşırabilirsiniz. Fikirlerimizi aydınlatmak için birkaç farklı kumaş kullanarak fil-coupe' yi adım adım açıklayacağız.

Gerçekten iyi bir desinatör olmak istiyorsanız sadece yeni desenler geliştirmeyi değil aynı zamanda bunların dokunabilirliğini de düşünmelisiniz. Üretim müdürünü ilk müşteri olarak kabul edip başlayalım. Ve müşteriler daima haklıdır. Şey ... hemen hemen. Eğer O (üretim müdürü), bazı desenlerin üretimde problemler oluşturduğunu söylüyorsa, bu duruma sizin güzel desenlerinizi sabote etmeye çalışan teknokratların bir hilesi olarak bakmayın. Problemin nedenini anlamaya çalışın ve problemi hafifletmek veya kaldırmak için deseninizi değiştirmeye hazır olun. Bu derste bu tür problemlerden bazılarını açıklayacağız ve bu problemlerin tamamı dokunabilirlik ile ilgilidir. Müşterilerimiz bize bu ileri teknikleri öğrettiğinden, neredeyse kendimizi kötü hissediyoruz. Dünyanın geri kalanına bu teknikleri açıklamakla, onların zor kazanılan bilgilerinin önemini azaltıyoruz, böylece onların rekabet gücünü düşürüyoruz. Fakat diğer taraftan, Arahne  ArahWeave ' yi geliştirebildi ve birçok problemi otomatik bir şekilde çözebildi. Böylece müşterilerimiz bilgilerini bizimle paylaşmaktan istifade ettiler.

Fil-coupe' ye gelince: İlk etapta bunu niçin yapacağız? Çünkü biz ilginç, renkli ve yeterince hafif bir kumaşa sahip olmak istiyoruz. Kesim esnasında birçok ipliği atmaya ve birçok üretim problemiyle karşılaşmaya hazırız fakat kumaş alıcıları yüksek fiyatlarla bunları telafi edeceklerdir. Fil-coupe' deki ilk hile bellidir. Ekstra atkıların efekt örgüsü genellikle çok açıktır ve gevşek arka ipliklerinin kesimi esnasında ipliklerin kumaş dışına çekilmesi riski ile çalışırsınız. Öyleyse fil-coupe efektinin etrafına bezayağı örgü (veya diğer sıkı bir örgü) koymamız gerekir. Yukarıdaki şal desenli numunenin arka yüzünü incelerseniz, göreceksiniz ki üstte ve altta bez ayağı örgüsü yoktur. Bu örgüye sadece atkı efektinin sağ ve sol kenarlarında ihtiyaç vardır. Hemen aklımıza gelen ikinci soru: kenarlara ne kadar bezayağı örgüsü koymamız gerekir? Genellikle dokumada olduğu gibi, cevap : gerektiği kadar....Veya kesin bir şekilde: sizin için ne kadar çalışacaksa. Kesme doğruluk testinin sonudur ve belirli iplik tipi,sıklık, efekt örgüsü ve zemin örgüsü ile olan tecrübeniz doğru bezayağı örgü miktarını belirleyecektir. Bu teknikte tecrübeniz yoksa 10.000 m siparişin tamamını dokumadan önce küçük bir numune dokumaya çalışın.

İlk ve hemen hemen önemsiz örneğimize geçme zamanıdır. ArahPaint' te beyaz zemin üzerine küçük mavi bir kare çizdik.  ArahWeave ' deki  Jakar dönüşümü  penceresinde bu resmi yükledik ve bazı dönüşüm parametrelerini ayarladık.
how to make fil coupe

Ekstra atkılar ile fil-coupe arasındaki benzerlikten daha önce söz etmiştik. Tekrar belirtelim ki fil-coupe ekstra atkıların özel bir halidir. Ayarlanacak parametrelerin bir çoğu ekstra atkıların parametreleriyle aynıdır:

  • Sistem (System): 2; 2 atkı sistemli bir örgü oluşturacağız
  • Daima (Always): 1; Sadece birinci atkının daima hazır olmasını istiyoruz
  • Zemin düzeni (Ground layout): boş; herhangi özel bir zemin veya ekstra atkı planına ihtiyacımız yok.
  • Ön yüzde bağlantı sayısı (Skip face), zeminde bağlantı sayısı(ground), arka yüzde bağlantı sayısı(back): 1, 0, 1; kenara 1 nokta kalıncaya kadar bilgisayar ekstra atkılar için örgü koymayacaktır.
  • Boyuna yönde bağlantı sayısı (Attach at length): 999; büyük bir sayı koyuyoruz, çünkü herhangi bir özel bağlantı istemiyoruz.

Son iki parametre yenidir: Koruma , bize ekstra atkılı fil-coupe efektinin sağ ve sol kenarına, bilgisayarın bezayağı örgüsünün kaç noktasını yerleştireceğini söyler.  Kup uzunluğu ' nu kullanmayacağımız için onu bazı büyük sayılara ayarlayacağız.

Başka bir tuhaflık farketmiş olabilirsiniz: Görüntüde sadece iki rengimiz var fakat örgüleri üç renk için ayarlamanız gerekir. Aslında son renk sun'i dir; o daima gri olacaktır ve Koruma etiketlidir. Siz onu fil-coupe efektinin sağ ve sol koruma alanındaki örgüyü belirlemek için kullanacaksınız. Biz sadece zemin ve ekstra atkılar için bezayağı örgüsü ayarladık. Beyaz ve mavi renklerin ayarları aynıdır ve basittir: ekstra atkı (fil coupe) tüm çözgü atlamalarına sahip olurken zemin için beyazda bezayağı örgü, mavide ise 8' li atkı sateni kullanılır.

Aşağıdaki resim jakar dönüşümü sonrası örgüyü gösterir. Daha sonra örgü düzenle penceresinde gereksiz atkıları Jakar > Fazla çözgüleri/atkıları iptal et ' i kullanarak kaldırın.
how to make fil coupe

Zemin örgünün bir bezayağı örgü olduğunu nihayi kumaşta rahatlıkla görebilirsiniz. Ekstra atkıyı soldan sağa gözlemlersek, uzun atlamalardan önce bezyağı örgüye, sonra satene, daha sonra bezayağı örgüye ve tekrar uzun atlamaya geçtiğini görürüz. Açıkçası, regülatör tüm ekstra atkılar üzerinde aktif olacaktır böylece bu alanda atkı sıklığını iki katına çıkarabileceğiz. Aynı bezayağı örgüsünü koruma olarak hem zemin hem ekstra atkılar için gireceğimizden, koruma alanını bütünüyle gözlemlerseniz nihai örgü bir rips şeklinde gözükecektir. Rips alanında çözgü ipliklerinin sayısını sayabilirsiniz: her iki kenarda da tam olarak 4 tür, dönüşüm parametrelerinde düzenlediğimiz gibi.

Nihai kumaşın simülasyonuna bir bakalım. Tüketim  penceresinde bir dişten geçen çözgü sayısı, tarak numarası, atkı sıklığı ve diğer parametreleri ayarlayıp  Sıklık  penceresinde Teknik veriden alınan sıklık  kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın yoksa simülasyon doğru olmayacaktır. Açıkçası, çözgü ve atkı raporu, iplik numarası ve renkler ayarlanmış olmalıdır fakat zaten bunları kendinize hatırlatmış olmalısınız.
how to make fil coupe

Dokumadan önce deseni ters çevirmelisiniz  çünkü fil-coupe kumaşlar uzun atlamalar üstte olacak şekilde dokunurlar. Kumaş silindirine sarılan kumaşın arkasında atlamalar olursa, kesme makinesinde uzun atlamaları kesmek güç olacaktır. Dokunduktan sonra kumaş böyle gözükür.
how to make fil coupe

İplikler kesildikten sonra böyle gözükür. Evet, ArahWeave  fil-coupe kumaşları simule edebilir.
how to make fil coupe

Fil-coupe simülasyonunu elde edebilmek için Kumaş > Simülasyon' u seçip  Fil kup' u işaretleyin.
how to make fil coupe

Tüm bunları görünce kendinize sorabilirsiniz: “ Tüm bu telaş niçin? Bir kare ve kenarlarına farklı renkte iki dik çizgi çizebilirdim ve bu renklerden istediğime örgüler uygulayabilirdim.
how to make fil coupe

Haklısınız. Aslında, bu sistem birkaç ay önce ArahWeave ' de kullanıldı.  ArahPaint  iyi kontür düzeltme araçlarına sahiptir ve her yönde istediğiniz sayıda kontür ekleyebilirsiniz. Kontürlerin genişliğini (yani koruma alanının genişliği) ayarlayabilmemiz faydalı bir fonksiyon gibi gözüküyor fakat lüzümlu değil. Teknik aşamadan ( ArahWeave' de) ziyade dizayn aşamasında ( ArahPaint' te) daha iyi bir ayırım elde ettik. Koruma (kontür) alanını 4' ten 6' ya arttırmamız gerekebilir; çözümden sadece 3 tıklama uzaktayız.

Fakat şimdiki örneği göz önüne alın. Karelerle coşalım: dikey olarak 1/3 lük bir eğimle kareleri koyalım ve kareler için 6 farklı renk kullanalım. Bu işlem ArahPaint' te bir dakika alacaktır. Dönüşüm penceresinin boyutu ürkütücü gözükebilir fakat bir önceki örneğin basit bir ekstrapolasyonudur (bilinene dayanan tahmin, dış değer bulma). Yedi atkı sistemi (1 zemin + 6 ekstra atkı) kullanıyoruz ve karelere saten koyacağız. Bezayağı örgü oluşturan temel ve korumalı çözgüler hariç çözgüler yüzme yapar.
how to make fil coupe

İlk olarak, kontürleri elle çizme yaklaşımını hala kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Tüm karelerin kontürü için sadece bir renk kullanacaksanız bu yapılabilir. Fakat herbir kontür rengi için farklı bir örgü kullanmamız gerekiyor çünkü sadece bir atkıyı bağlamaya ihtiyacımız var. Daha da kötüsü, örneğin, sarının bir alanı var ki sadece orada çalışır, bir alan açık mavidir ve arka yüzde yeşil bir alan vardır. Bu durumları ilave kontür renkleri koyarak ayırmak zorunda kalacaksınız. Kolay bir iş değil. Fakat şanslısınız, bunu yapmak zorunda değiliz çünkü ArahWeave' miz var.

Fazla çözgü ve atkıların kaldırılması işleminden sonra ipliklerin numara ve renklerini, çözgü ve atkı sıklıklarını ayarlayıp simülasyonu inceleyebiliriz. Beş dakikalık bir çalışmanın sonucu o kadar kötü değil, nedersiniz ?
how to make fil coupe

Kumaşın arka yüzüne bir bakalım. Söz verdiğimiz gibi, renkli ve hafif bir kumaşımız oldu. Hatta kesim sonrası atacağımız iplik miktarı da o kadar fazla değil, yaklaşık . Her neyse, iplikleri atmaktan çekinmemelisiniz – ne kadar çok atarsanız sizi tatmin edecek o kadar yüksek fiyat elde edersiniz. Tuhaf bir dünyada yaşıyoruz değil mi?
how to make fil coupe

Ve bu da fil-coupe kumaş simülasyonunun arka yüzüdür. Aslında bazı stilistler arka yüzü tercih ederler ve onu özel bir kumaş efekti olarak üstte kullanırlar.
how to make fil coupe

Desen aşamasındaki başka bir değişimden bahsetmeliyiz. Herhangi bir alanda fil-coupe için yüzme yapacak ve normal olarak başka bir alanda kumaşın arka yüzüne bağlantı yapacak herhangi bir ekstra atkıyı isteyebilir miyiz? Bu yüzmelerin kesmek için çok küçük fakat sadece yüzme için bırakılan alandan ise çok büyük olduğu yerlerde olabilir. İplikleri isteğinize göre yönlendirmek onları kesim makinesinin kırkımı gibi yarı kontrollü bir işleme terketmekten daha iyidir.

Desen aşaması ve teknolojik aşamanın ayrımına bağlı olarak, bir önceki derslerden birindeki resmi tekrar kullanabilir ve onu farklı bir teknikle dokuyabiliriz. Dönüşüm yapılacak parametrelerin ayarları bir önceki örneklerle iki istisna hariç aynıdır. Tüm çözgülerin yüzmesi yerine 32' li çözgü sateni kullandık. Bu arka bağlantısı olarak kullanacağımız örgüdür. Fakat bağlantı yapacağımız alanı nasıl kontrol edeceğiz ve fil-coupe için yüzme yapacak olan hangisidir? Onu, örneğimizde değeri 100 olan Kup uzunluğu  parametresiyle ayarlarız. Bunun anlamı 100 çözgü noktasından daha kısa olan alanlar bağlanacak ve uzun olanlar yüzme yapar vaziyette bırakılacak demektir.
how to make fil coupe

Simülasyonu elde etmek için alışılmış ayarları bir kez daha tekrarlamanız gerekiyor. İki çiçek ortasındaki bağlantı noktalarını ve herbir ekstra atkı efektinin dış bordürlerindeki bezayağı örgünün koruma alanını açıkça görebilirsiniz. Koruma alan örgüsünün rengini incelerken, atkı efektini bitiren ipliği de sadece bezayağı örgüsünün olduğu yerlerde, başka yerde değil, değiştirebilirsiniz. Eğer ekstra kontür renkleri ile birlikte çalışacaksanız ve tüm ekstra atkıları aynı alana bağlayacaksanız, yeni bir problemle karşılaşırsınız. Örgü dikey olarak bozulacaktır çünkü tüm atkılar,bezayağı gibi sıkı bir koruma örgüsü ile birlikte, aynı zemin bölgesine giremiyecektir. ArahWeave' nin gelişmiş fil-kup dönüşümünü kullanarak bu bozulmayı giderebilirsiniz.
how to make fil coupe

Fazla çözgüleri/atkıları kaldırıp resmi büyütürseniz, kumaş bu şekilde gözükecektir:
how to make fil coupe

Ve şüphesiz, kumaşın arka yüzü dokuma esnasında üstte olacaktır.
how to make fil coupe

...ve iplikler kesildikten sonra.
how to make fil coupe

Dikkatli bir gözlemci kumaşın ön yüzünün simülasyonunda zeminin tam düzenli olmadığını farkedecetir. Zemin atkılarından ekstra atkılara ve kumaşın arka yüzüne geçiş alanını görebilirsiniz. Bu ArahWeave' nin bir “kusur” udur. Bundan kaçınmak istiyorsanız, fazla atkıları/çözgüleri kaldırmadan önce bir simülasyon elde etmelisiniz; o zaman simülasyonda tam düzgün olacaktır. Fakat bunu size söylememizin başka bir nedeni var. Yani, bazı hallerde, zemin örgü çok seyrek (veya çok sık) ise dokuma esnasında aynı kusur oluşacaktır. Regülatörlü dokumadan regülatörsüz dokumaya geçiş veya tersi olduğu zaman bu -düzensiz sıklık- hataları oluşur. Bazı dokumacılar bu kusuru elle düzeltmeye çalışırlar. Bazı ekstra “yalancı” regülatör noktaları koyarlar ve geçişi düzeltmek için gerekli olan yerlerde bazılarını kaldırırlar. Bu yöntem bazen çalışır ve eğer deney yapmaktan hoşlanıyorsanız bunu deneyebilirsiniz.
how to make fil coupe

Her zaman olduğu gibi ArahWeave' de bu problemi çözecek otomatik bir yol vardır. Regülatörlüden regülatörsüze geçişi hep birlikte kaldırırız. Heryerde regülatöre sahip olacağız.  Üretim için kartları kaydet  penceresinde  Zeminde regülatör  ayarını 4, 3, 2 veya sizin için çalışacak bir değere getirin. Program var olan regülatör raporunu alacak ve zemine regülatör ilave edecektir, böylece her yerde regülatöre sahip olacaksınız.

Üstteki resim bu fonksiyon uygulanmadan önceki renkli örgüyü gösterir ve aşağıda sonucu görüyorsunuz. Regülatör numunenin sağında siyah noktalarla gösterilir. Bu yaklaşım,bu regülatörörlerin kumaşta yeni düzensizlikler oluşturmasından dolayı başlangıçta tuhaf gözükebilir. Fakat dokumadan sonra iplikler olması gerektikleri yere gideceklerdir ve her şey güzel olacaktır. Her 4. zemin atkısına regülatör koyacaksanız zemin sıklığını 25% azaltmayı unutmayın. Buna kıyasen, her 2. zemin atkısına regülatör koyacak olursanız, zemin sıklığını 50% azaltmanız gerekir.
how to make fil coupe

Hüner çantamızı hemen hemen boşalttık. Kalan bir tanesi kenarlarla ilgilidir, öyleyse tipik tezgah düzenini tekrar inceleyebiliriz.  ArahWeave  penceresinden Örgü > Üretim için kartları kaydet… ' i seçin.
how to make fil coupe

Numunenin tezgahta nasıl göründüğünü incelemek için, kartların ön görünümü butonuna tıklayın.
how to make fil coupe

Kumaşın alt kısmının üstte olacak şekilde dokunduğuna dikkat edin; Kartları kaydetmeden önce Örgüyü ters çevir ' i kullandık. Kartların ön görünümünü incelerseniz sırasıyla numuneyi, bazı boş kancaları, sağ kenarı, bazı boş kancaları, atkı değişimi ve regülatörü görürsünüz. Atkı değişimi ve regülatör herhangi bir jakar kancası kullanmadan elektronik olarak iletilir ve elektronik alan beyaz yerine gri ile gösterilir. Kenarların regülatörün aktif olduğu bölgelerde uzatıldığını zaten biliyorsunuz. Tüm atkıların girebileceği çok seyrek bir örgü kullanmalıyız. Fakat burada kenarlar için olan örgü fil-kup ipliklerinde atlanmış, sadece son dört çözgü beklediğimiz örgüye sahip. Bu bir sorun mu?! Hayır, program bunu “istek üzerine” yapar. Eğer fil-coupe iplikleri kenarların tamamında dokunursa, kesim esnasında kenarların yırtılması riskiyle karşılaşırsınız. Hayır, biz bunu istemeyiz. Fakat biz onları kenarların dışına da bırakmak istemiyoruz, bağlantı yapmayan iplik kumaşın altına düşeceği için atkı değiştirme mekanizması muhtemelen karıştıracaktır ve atkılar istemediğimiz yerlerde dokunacaktır. Böylece fil-coupe ipliklerinin yarısı kenarların içinde yarısı dışında kalacaktır. İplikler dokuma esnasında sabitlenmeli fakat kesim esnasında kolaylıkla çıkmalıdır.
how to make fil coupe

Klavyede c  ye basarsanız, atkı renklerinde kart ön görünümünü görebilirsiniz, böylece işlerin nasıl gittiğini rahatlıkla görebilirsiniz.
how to make fil coupe

Fil-coupe' nin endüstriyel üretimi için bir kesim makinasına ihtiyacınız vardır. Bu son bitim işleminin harici bir firma tarafından yapılabilmesi için onlarla iyi ilişkileriniz olmalıdır. Dokumacılar der ki; terbiyeciler asla hatalarını itiraf etmezler ve kesim gerçekten nazik bir işlemdir. Bıçaklarınızı çok küçük ayarlayıp bir kesim pasajını çok kez tekrarlarsanız pahalı kumaşınız yırtılabilir. İşleri daha da kötüleştirmek için, ki bu tamamen mümkündür, uygun olmayan örgü seçimiyle oluşacak yeni problemlere sebebiyet verebilirsiniz. Bu, yazılımın donanıma zarar vermesi gibi, sebeplerden biridir. Ve yırtık bir kumaşı indirimle dahi satamazsınız.

Fil-coupe' nin bir çeşit dokuma nakışı veya aplikesi olduğunu söyleyebiliriz. Mesleğimiz (veya tabiatımız) gereği dokumacı olduğumuz için, fil-coupe' yi teşvik edeceğiz ve nakışı reddedeceğiz. İplikleri sadece örgü ile oluşturulmuş bir kumaşın üstünlüğü; savunmasının kolay olmasıdır. Kumaşımızın yumuşak tuşesinin gereksiz iğne dalışlarıyla zedelenmesine izin vermeyeceğiz. Daha az duygusal olarak bakarsak; sadece bezayağı örgüsüne sahip bir ürünü değil, yüksek katma değerli bir ürünü teslim etmek istersiniz.

Now that you know everything about fil coupe, you will be able to make very expensive fabrics, and buy yourself a coupe 😉